Przedszkole Publiczne nr 1

Grupa VII 3-latki

Grupa VII  3 latki

 

 Nauczycielki:

- mgr Wioleta Ignasiewicz

- mgr Zofia Olszewska         

  

Pracownik obsługi:

- Anna Olchawa