Przedszkole Publiczne nr 1

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach - rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.18.2021 z dnia 28 stycznia 2021r. 

od dnia 15 lutego 2021r.

do dnia 05 marca 2021 r.

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kowarach

ogłasza nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Dokumenty do pobrania, dostępne będą w zakładce "Rekrutacja"

od 15 lutego 2021r.